Over FEMME

Wij vinden dat alle kinderen naar school moeten kunnen. Stichting FEMME draagt hier een steentje aan bij door de scholingskansen van meisjes in Togo te vergroten.

In Togo lukt het niet alle ouders om de schoolkosten te betalen voor hun kinderen. In dat geval zijn het vaak de jongens die voorrang krijgen boven de meisjes. Met als gevolg dat meisjes hun eigen geld moeten verdienen om naar school te kunnen (bijvoorbeeld door omgang met oudere mannen) of helemaal niet naar school gaan.

Wij zijn er van overtuigd dat een betere toekomst begint met goed onderwijs. Daarom steunen we meisjes in Togo waarvan de ouders onvoldoende middelen hebben om de schoolkosten te betalen. Hiermee vergroten we de kansen van deze meisjes en dragen we bij aan de ontwikkeling van Togo.