Landbouwproject

De moeders en oma’s van de meisjes die we steunen hebben bij Stichting FEMME aangegeven zelf een project te willen starten in samenwerking met ons. Dit heeft erin geresulteerd dat we een landbouwproject zijn gestart. Het doel hiervan is meer zelfstandigheid en betrokkenheid bij de ouders en verzorgers te creëren.

We hebben een stuk land tot onze beschikking en er is maïs gezaaid. Het duurt ongeveer 4 maanden voordat de eerste oogst verwacht kan worden en dan zullen de moeders dit gaan verkopen. Over een paar maanden zal er cassave gepland worden en dit heeft 6 tot 8 maanden nodig om te groeien. Uiteindelijk gaan we kijken welke moeders met de opbrengst wellicht zelfstandig een handeltje kunnen starten.

Groepsfoto ouders/verzorgers

Landbouwproject